ABONNEMENTSBETINGELSER FOR MILEAGE BOOK A/S

SPROG

Ved indgåelse af aftaler med Mileage Book accepterer kunden, at alle oplysninger fra Mileage Book i forbindelse med aftaleindgåelsen meddeles på dansk eller engelsk.


OM Mileage Book A/S

Aftalen indgåes med Mileage Book A/S, CVR-Nr. 36056924, Godthåbsvej 4, 1.th, DK-8600 Silkeborg, mail:, tel + 45 70 25 11 00


OM MILEAGE BOOK

Mileage book er et system til indsamling af kørselsdata samt håndtering og administration af kørselsregnskaber. Systemet består af en app og et website, og data gemmes på en cloud-baseret server-løsning. Anvendelsen af Mileage book baserer sig på oplysninger fra den indbyggede GPS i kundens Smartphone. Mileage book app’en er tilgængelig til iOS (iPhone), Android og Windows Phone. App’en downloades gratis via App Store, Google Play og Windows Phone Store. Mileage book sitet er som minimum kompatibel med browserne Google Chrome, Safari, Internet Explorer og Firefox. For at få adgang til sitet skal man køber et abonnement via www.mileagebook.com/pricing eller tilmelde sig en 30 dages gratis prøveperiode. Mileage book app’en indsamler kørselsdata og beregner kundens omtrentlige position ved hjælp af oplysninger fra mobil-, WiFi og GPS-netværk. Vær opmærksom på at GPS-nøjagtigheden skifter afhængigt af antallet af synlige GPS-satellitter. I visse tilfælde kan det tage flere minutter at søge efter alle synlige satellitter, og nøjagtigheden øges gradvist under søgningen. Registrerede kørselsdata overføres via WiFi eller GPS-netværk til Mileage book’s servere, hvor kørselsdata er gemt. Mileage book site er hosted hos Microsoft Azure som har datacentre over hele verden. Via www.mileagebook.com kan man tilgå sine kørselsdata og afhængig af abonnement giver sitet adgang til en lang række funktioner, herunder at kunne se kørte ture på et kort, redigere kørte ture, oprette nye ture, styring af kørselsgodtgørelse eller skattefradrag og eksport af data som CSV-, Excel-XML-, XML- og PDF-filer. Du kan opnå brugsret med en af følgende abonnementstyper: Abonnementstyper Den komplette liste af funktioner i app’en og på Mileage book site findes på mileagebook.com/pricing


PRISER

Vores abonnementstyper koster: Priser
Alle priser er inklusive 25 % moms.

Priser for abonnementer købt via App Store findes i Mileage Book app’en.

BETALING

Betaling finder sted via Quickpay når kunden har accepteret Mileage Books’ handelsbetingelser. Et betalingsvindue vil åbne sig, når betingelserne er accepteret. Betalingen vil blive trukket på det angivne betalingskort, og abonnementet vil herefter kunne benyttes. Alle betalinger gennemføres over sikre, krypterede forbindelser. Ved abonnement med månedlig betaling trækkes betalingen for den kommende måned på samme månedsdag, som 1. betaling har fundet sted. Er der således første gang betalt den 10. januar, vil næste betaling blive trukket den 10. februar og så fremdeles. Er den 1. betaling sket den 29., 30. eller 31. i en måned, vil efterfølgende betalinger blive trukket på månedsdagen eller på sidste dag i måneden. Ved abonnement med forudbetaling for 1 år trækkes næste betaling på årsdagen for den 1. betaling. Er der således første gang betalt den 10. januar 2014, vil næste betaling blive trukket den 10. januar 2015. Er den 1. betaling sket den 29. februar, vil efterfølgende betalinger blive trukket den 28. februar. Kvittering for købet sendes pr. mail umiddelbart efter at transaktionen er gennemført.

Betales der via App Store er App Stores betalingsbetingelser gældende. Abonnementet bliver fornyet automatisk, medmindre du opsiger det senest 24 timer inden udgangen af en abonnementsperiode. Du kan slå den automatiske fornyelse fra i din iTunes-kontos indstillinger, efter du har gennemført købet.

UDSKIFTNING AF BETALINGSKORT

Ved udskiftning af betalingskort bedes du sende os en email . Vi vil efterfølgende slette dine kortdata. Når dine kortdata er slettet vil vi sende dig en bekræftelse. Efterfølgende skal du logger ind på Mileage Book Web site hvor du vil blive bedt om af indtaste dine nye kortinformationer.


FORTRYDELSESRET

Kunden har fortrydelsesret, dvs. ret til at træde tilbage fra aftalen uden begrundelse, såfremt det sker inden for 14 dage fra aftalens indgåelse. Vejledning om fortrydelsesret samt blanket, der kan anvendes ved fortrydelse, findes her: 'Vejledning om fortrydelsesret', 'Blanket til fortrydelse af abonnement'. Mileage Book fremsender efterfølgende kvittering for modtagelsen pr. mail.

Såfremt du har betalt via Apple App Store skal abonnementet opsiges fra App Store.Vejledning findes her: 'vejledning for opsigelse af abonnement'

SUPPORT

På abonnementstyperne ”Free”, ”Professional” og "business" ydes support pr. email . På abonnementstypen ”Enterprise” ydes der yderligere support i tidsrummet 9:00-15:00 (mandag-fredag) på telefon + 45 70 25 11 01.


VARIGHED OG OPSIGELSE

Der ingen bindinger når du indgår aftaler med Mileage Book. Alle vores abonnementer kan således opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Aftalen løber til den opsiges. Et abonnement kan kun opsiges skriftligt ved at sende en email til eller pr. brev til Mileage Book A/S, Godthåbsvej 4, 1.th, DK-8600 Silkeborg.

Ved opsigelse af abonnement slettes kundens data inklusiv personlige oplysninger og kreditkort-oplysninger.

VILKÅR I ØVRIGT

Abonnementet og den deraf følgende tidsbegrænsede brugsret er personlig og må ikke overdrages eller på anden måde stilles til rådighed for tredjemand. Kunden er ansvarlig for, at handelsbetingelserne overholdes.


KUNDEN SOM REFERENCE

Kunden samtykker i, at Mileage Book kan anvende kunden som reference, hvilket alene vil finde sted i generelle vendinger.


ANSVAR

Mileage Book yder ingen garanti. Mileage Book begrænser sit ansvar, således at Mileage Books erstatningsansvar aldrig kan overstige det vederlag, som kunden har betalt for det pågældende abonnement. Har abonnementet haft en varighed af mere end 1 år, er erstatningsansvaret dog således beløbsmæssigt begrænset, at det maksimalt kan andrage et beløb svarende til det forudgående års abonnementsbetaling. Mileage Book bærer endvidere intet ansvar for nogen form for indirekte tab eller følgeskader, herunder men ikke begrænset til driftstab, tidstab, tab af data, tab som følge af tredjemand ydelser så som fejlagtige GPS data, avancetab og mistet skattefradrag. Skattemæssigt fradrag for kørsel baserer sig ofte på korteste distance, hvilket ikke altid svarer til den af kunden valgte rute.


ÆNDRINGER

Mileage Book forbeholder sig retten til til enhver tid at ændre disse handelsbetingelser.


PERSONDATAPOLITIK

Mileage Book vil skulle indsamle, bearbejde og lagre kundens GPS data i det omfang, der er nødvendigt for at kunne tilbyde the Mileage Books faciliteter. Kunden accepterer således, at der for alle enheder tilknyttet det valgte abonnement sker indsamling, bearbejdning og lagring af kundens og de tilknyttede enheders GPS lokations data, og at Mileage Book kan gøre disse data tilgængelige for de tredjemænd, som Mileage Book benytter sig af til at drive the Mileage Book. Ved brug af the Mileage Book acceptere kunden og de tilknyttede enheder, at personlig information og GPS data kan blive overført og bearbejdet i et andet land end kundens hjemland. Vores persondatapolitik er nærmere beskrevet her: Persondatapolitik


LOVVALG

Danske retsregler, med undtagelse af de danske internationale lovvalgsregler, finder anvendelse ved afgørelse af enhver tvist med Mileage Book.


VÆRNETING

Evt. tvister mellem kunden og Mileage Book kan alene afgøres af Retten i Viborg, Klostermarken 10, DK-8800 Viborg, Danmark.